Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 

Wij vinden dat uw privacy altijd al voorop heeft gestaan. Daarom dragen wij er net als altijd zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.